bře, 23 2024

Úvod

Vítáme vás na webových stránkách Krásná Péče, kde se snažíme poskytovat kvalitní informace a služby v oblasti kosmetiky a péče o tělo. Tyto podmínky používání představují právně závaznou smlouvu mezi vám, uživatelem naší webové stránky, a námi, majiteli webu. Prosíme vás, abyste si tyto podmínky pozorně přečetli, neboť jejich akceptací souhlasíte s jejich obsahem a zavazujete se je dodržovat. Pokud s některým z ustanovení nesouhlasíte, nejste oprávněni web používat.

Použití obsahu

Obsah webových stránek Krásná Péče, včetně textů, fotografií, grafických prvků a dalších materiálů, je chráněn autorským právem a je majetkem nebo je licencován majiteli webu, Veronice Šťastné. Uživatelé mají právo obsah webu procházet a využívat pro osobní potřeby, avšak jakékoliv kopírování, přeposílání, distribuce nebo jakékoliv jiné veřejné zpřístupnění obsahu, celého či části, bez předchozího písemného souhlasu majitele webu, je přísně zakázáno. Porušení těchto pravidel může vést k právním krokům a požadavku na odškodnění.

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Veškeré osobní údaje shromažďované na našich webových stránkách, ať už se jedná o jména, adresy, e-maily či jiné informace, jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů. Tyto informace slouží k poskytování našich služeb, jako je zasílání novinek, správa uživatelských účtů a odpovídaní na vaše dotazy. Při poskytování osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním pro výše uvedené účely.

Změny podmínek

Majitel webu si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek kdykoliv a bez předchozího upozornění. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto podmínky a oznámit nám jakékoliv nesouhlasné názory. Pokračováním v používání webu po změně podmínek vyjadřujete svůj souhlas s těmito změnami.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo žádostí ohledně těchto podmínek používání nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] nebo písemně na adresu našeho sídla: Masarykova 377/2, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Jsme tu pro vás k zodpovězení jakýchkoliv otázek týkajících se našich služeb a webu.